Som väntat blev det viss oenighet kring en del val när nya fullmäktige samlades för mandatperiodens första möte på Storbrunn i Östhammar på tisdagskvällen. Inledningsvis leddes mötet av ålderspresident Bertil Alm (C) innan en valberedning hunnit väljas och i sin tur lägga fram förslag om att Roger Lamell (S) får uppdraget att leda kommunens högsta beslutande församling som ordförande från och med nu fram till hösten 2022, med Lisa Landberg (C) som vice ordförande och Lennart Owenius (M) som andre vice i fullmäktige.

Roger Lamell inledde sin nya bana med en skämtsam uppmaning till de övriga politikerna:

– Ni kan väl nicka, om jag gör nånting bra.

Artikelbild

| Kommunfullmäktige i Östhammar på Storbrunn. Roger Lamell (S) valdes till fullmäktiges ordförande för mandatperioden 2018-2022.

Jacob Spangenberg (C) och Margareta Widén Berggren (S) valdes till kommunalråd för majoriteten även kommande fyraårsperiod och för oppositionen fortsätter P-O Olsson (M) på heltidsuppdraget som kommunalråd.

Beslutet var inte helt enigt. SD:s gruppledare Martin Wahlsten hade lagt fram ett förslag om att dela 50/50 på tjänsten som kommunalråd för oppositionen, mot bakgrund av att SD vuxit och numera har 8 av fullmäktiges 49 stolar. Men SD-förslaget fick inget gehör hos resten av oppositionen. Nobben blev det även för Miljöpartiets gruppledare Kerstin Dreborg som föreslog en minskning av antalet kommunalrådstjänster från 300 procent till 200 procent (det vill säga från tre till två).

– Östhammar är inte en särskilt stor kommun. Jag tror inte att ni som är kommunalråd latar er på jobbet, men kommuner av Östhammars storlek brukar ha en kommunalrådstjänst. Vi har tre. Det är ganska mycket. Vi säger inte att det inte kan vara tre personer som delar, men vi yrkar på 200 procent i stället för 300 procent, sa Kerstin Dreborg.

M, L, KD och Lokalpartiet Boa samlar tillsammans 15 mandat i oppositionen. De borgerliga partierna gick varken SD eller MP till mötes.

Artikelbild

| Kommunfullmäktige i Östhammar på Storbrunn. På bilden syns både ordinarie ledamöter och ersättare i kommunens högsta beslutande organ, efter valet 2018.

– Jag yrkar på att det ska vara tre kommunalråd. Jag har själv varit kommunalråd och vet att det är väldigt mycket jobb. Man är sällan hemma före klockan 21 på kvällen, så man jobbar mer än heltid, sa Anna-Lena Söderblom (M).

Även majoritetens Margareta Widén Berggren (S) försvarade nuvarande ordning.

– Vi tycker att det är viktigt att oppositionen kan delta i det dagliga politiska arbetet och lämna information till sin grupp, och det är viktigt för kontinuiteten med heltidskommunalråd.

Så blev också beslutet. Fullmäktige beslutade även i enlighet med kommunstyrelsens förslag att budgeten för år 2019 ska behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 18 december. Ett förslag till budget läggs fram av den nya kommunstyrelsen på ett extramöte den 28 november.