På tisdag i nästa vecka väntas kommunstyrelsen häva investeringsstoppet och därmed skulle det vara fritt fram för kommunen och Gimo IF att förverkliga idén om ny konstgräsplan för fotboll i samhället.
Men varken Ulf Waltersson, ordförande för Gimo IF eller kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C), vill eller kan bekräfta att spaden sätts i marken för projektet trots att kommunen häver investeringsstoppet.
- Efter kommunstyrelsens sammanträde på tisdag får vi veta, säger både Ulf Waltersson och Jacob Spangenberg.

Fram tills tisdag är det öppet för spekulationer. Ett skäl som skulle kunna sätta stopp för bygget är att fotbollsföreningar i trakten inte har råd att hyra konstgräsplanen. I en enkät UNT gjorde i våras var det få klubbar som ansåg sig ha råd till detta i någon större omfattning.
Bygget kanske skjuts upp till våren 2010 därför att det är tekniskt komplicerat att bygga en konstgräsplan under vinterhalvåret. Då genomförs bygget som planerat men under nästa år.

Fritidsnämnden har tidigare beslutat att ge 4,5 miljoner kronor till konstgräsplanen. Gimo IF har tagit på sig ansvaret för ett fullt driftsansvar.