För några veckor sedan träffade S-riksdagsledamöterna Agneta Gille och Gustaf Lantz yrkesfiskare i norra Roslagen. Nu vill Agneta Gille uppmärksamma situationen för länets fiskare genom en skriftlig fråga som lämnats in till landsbygdsminister Sven-Erik Bucht: "Är ministern beredd att uppmärksamma de kustnära fiskarnas situation med ambitionen att även dessa fiskare ska kunna fortleva och bidra till en levande landsbygd, kust och skärgård?"

Hon hänvisar till strategin i ”svenskt yrkesfiske 2020 – hållbart fiske och nyttig mat” där det nämns att det inom delar av fiskenäringen finns lönsamhetsproblem. "För yrkesfiskare i Roslagen upplevs utvecklingen fjärma sig från strategins mål. Det är det storskaliga fisket som gynnas medan det är svårt att få gehör för kustfiskarnas frågor. Det industriella fisket i Ålands hav slår hårt mot det kustnära fisket. Reglerna för det småskaliga kustfisket måste ses över – ekosystemansatsen måste tas på allvar" skriver Agneta Gille.

Läs även:

Oroliga yrkesfiskare vill se ny fiskeripolitik

Olika syn på kustfiskets framtid

Fråga om hotat kustfiske följs upp