Den 1 oktober börjar Linn Sunnelid som administrativ chef på Östhammars kommun, med personal- och budgetansvar även för ekonomikontoret.

– Hon blir chef för hela den enheten, säger kommunchef Peter Nyberg.

Linn Sunnelid är i dag chefsadministratör på Eskilstuna tingsrätt och har tidigare jobbat vid Enköpings lasarett och vid Skolverket. I oktober anställer kommunen även Gilbert Klerks som chefsekonom, efter Claes Wester som slutat. Gilbert Klerks är i dag kvalitetsutvecklare i Storfors kommun i Värmland och har tidigare varit ekonomichef i samma kommun.

– Han har inte budget- och personalansvar för de närmaste medarbetarna, men i allt övrigt övertar chefsekonomen rollen som ekonomichefen hade tidigare, säger Peter Nyberg.

Även på socialförvaltningen finns en ny högsta chef från början av augusti efter Kenneth Lindholm som gått i pension – Håkan Dahlqvist. Han kommer från en tjänst som chef för strategiskt stöd vid socialförvaltningen i Luleå kommun. På IT-kontoret slutade Jan Rydberg som chef i våras och efterträddes av Dan Malmberg Jansson som förut jobbade med IT-strategifrågor vid barn- och utbildningsförvaltningen.

– Det vi gjort är att vi särat på två områden; bredband och IT. Jan Rydberg jobbar numera enbart med bredband och bredbandsutveckling så att vi kan hålla tempo i den verksamheten också, säger kommunchef Peter Nyberg.