Anders Wedin och Ulf Karlsson från tekniska förvaltningen vid Östhammars kommun klagar inte på arbetsförhållandena vid Sjötorget när UNT träffar dem på måndagen – trots att de står på isen och jobbar. Solen lyser och termometern visar åtta plusgrader.

–  Vi kör väl på som mycket vi kan, säger Anders Wedin som stabiliserar stolparna med reglar.

Är det inte kallt om fötterna att stå på isen och jobba?

Artikelbild

| Lasse Karlsson, gatu- och fastighetschef.

– Nej, faktiskt inte. Genom att vi får klättra rätt mycket är blodet i omlopp hela tiden, och med det här fina vädret håller man sig varm.

Bryggdäcket som ska byggas kommer att vara drygt 50 meter långt och tre meter djupt, berättar Ulf Karlsson. Fasta sittbänkar med ryggstöd ska sättas ut och planen är att ha flera blomsterplanteringar längs kanten som avgränsning från torget. Dessutom kommer området att förses med låga ljuspollare.

Innan bryggdäcket kan byggas inväntar tekniska förvaltningen besked om bygglov. Förhoppningen är att det ska bli klart inom kort, säger Lasse Karlsson som är gatu- och fastighetschef.

– Bryggdäcket är bygglovspliktigt. Men eftersom stolparna inte utgör någon konstruktion behövdes inget bygglov för dem. Vi sparade 100 000 kronor på att ha en stolpmaskin som gick på isen, i stället för att använda pråmar i vattnet.

I månadsskiftet maj/juni planerar tekniska förvaltningen också att ersätta gästhamnens flytbrygga med en ny.

– Till den kommer även fasta elplatser och vatten som ska dras fram i sommar. Tanken är att Östhammar ska få en mer familjevänlig gästhamn, med närhet till park och lek, säger Lasse Karlsson.