Barn- och utbildningsnämnden leds från 1 januari år 2019 av Josefine Nilsson (C) som tidigare varit ledamot. Vice ordförande blir Matts Eriksson (S) och andre vice Christer Lindström (M). Lisa Norén (S) tar över ordförandeuppdraget i socialnämnden, medan Cecilia Bernsten (C) valdes till vice. Andre vice i socialnämnden är under mandatperioden Anna-Lena Söderblom (M).

Jonas Lennström fortsätter att leda kultur- och fritidsnämnden. Lisa Landberg (C) valdes av fullmäktige till vice ordförande. Andre vice i socialnämnden är Maria Nyström (KD). I bygg- och miljönämnden valdes Tomas Bendiksen (S) till ordförande för en till period, Inger Abrahamsson (C) valdes till vice och Lars O Holmgren (Boa) till andre vice ordförande.