En person som hört av sig till UNT skriver att det lagats ena dagen, sedan har det ändå varit svart dagen efter. Felet ska pågått i två-tre månader. Anders Hedberg på tekniska kontoret beklagar att det tagit tid att få problemet åtgärdat.

– Ofta går det några veckor innan folk klagar, och belysning kollar vi inte varje dag. Men jag tror att de är där i dag eller i morgon (onsdag eller torsdag, UNT:s anm).

Orsaken till att problemen dragit ut på tiden är enligt Anders Hedberg att en elkabel troligen blivit skadad i samband med fibergrävning. Då hjälper det inte att personal åtgärdat en utlöst säkring – med fukt löser säkringen ut igen.

– Det har absolut inte varit svart hela tiden. Men när det blivit fuktigt har säkringen gått igen, det har varit av och till.