Lotte Borgström, skolsköterska och Ingrid Nylund Olsson, kurator på Bruksgymnasiet i Gimo har blivit projektledare för Unga, makt och hälsa i den ideella ungdomsorganisationen Reacta.

Uppdraget i projektet som är på tre år är att förbättra ungas hälsa och visa unga på vilka möjligheter det finns inom Reacta att starta en egen förening, ett hälsoråd, i syfte att främja de ungas hälsa.

– Vi vill att unga själva ska ta ansvar för sin hälsa. Initiativet att starta ett hälsoråd måste komma från de unga själva. Vi kan hjälpa och inspirera att starta upp en förening och varje förening som får sin ansökan godkänd får 2 000 kronor i ett startbidrag. Det räcker med att minst tre stycken går ihop och gör något bra kring en hälsofråga, säger Ingrid Nylund Olsson.

Lotte Borgström och Ingrid Nylund Olsson har precis kommit igång med arbetet. De arbetar en dag i veckan för Reacta för att göra hälsorådet känt bland barn och unga.

Eftersom projektet är så färskt så har inget hälsoråd startats på Bruksgymnasiet. Men när UNT testade idén på några elever tände de:

– Vi skulle absolut kunna tänka oss att söka startbidrag till att starta en förening för vår hälsa. Jag tycker att spontanidrott är kul och att det borde stimuleras. Om vi kan bilda en förening för spontanidrott kan jag tänka mig att vi köper mål, bollar och redskap för de 2 000 kronor som är startkapitalet, säger Fanny Grape.

– Det finns nästan inga gränser för vad du kan göra inom Reacta och det är enkelt att starta upp en lokalförening. Då kan du göra bra saker för hälsan tillsammans med andra, påpekar Lotte Borgström.