Något förslag till driftbudget för nästa år och flerårsplan finns ännu inte. Beslut om budgeten tas av decemberfullmäktige efter att kommunstyrelsen lagt fram ett förslag i slutet av innevarande månad. För mandatperioden bildar S och C majoritet med V genom teknisk valsamverkan.