Tidningen Dagens Arbete (DA) har låtit ett laboratorium göra tre prover från gruvan, både ovan jord och under jord. Det visade sig att asbest förekom i samtliga tre prover.

Sven och Gabrielle Bergman bor i ett hus med anor från 1600-talet, ett par hundra meter från gruvan. De saknar livet som gruvverksamheten gav till orten och blir förvånade av uppgifterna om asbest i dammet från gruvbrytningen.

– Asbest är lite läskigt, det vill man inte ens ha i små doser, säger Sven Bergman.

Artikelbild

| Kritisk granne. Anders Gidlöf är pensionerad läkare. ”Vi har varit exponerade för toxiska nivåer, otillåtna bullernivåer och vibrationer som miljödomen inte tillåter”.

Analyserna som Dagens Arbete låtit göra säger inget om mängden asbest och gruvbolagets egna mätningar ger vid handen att halterna ligger under gränsvärdena.

– Vi har asbest. Men de mätningar vi hann göra innan vi lade ned visar inte på något som är allvarligt. Vi mätte även i luften vid sovringsverket, säger Dannemora Minerals vd Ralf Nordén.

Men ni gjorde ingen fullständig mätning före konkursen i våras?

– Vi mätte det vi mätte, och vi låg under de gränsvärden som är föreskrivna. Hur farliga ämnena är kan jag som lekman inte bedöma.

Artikelbild

| Inte orolig. Österbybon Markku Vuontisvaara som jobbat länge vid gruvan menar att företaget haft ganska bra koll på arbetsmiljöfrågorna.

Hur informerades gruvarbetarna om resultaten?

– På vårt intranät fanns allt som rörde mätningar av hälsa och arbetsmiljö. Sedan är det en annan fråga hur mycket folk läser.

Artikelbild

| Reaktioner bland gruvanställda. Tidningen Dagens Arbete har talat med flera gruvarbetare i Dannemora som reagerat på uppgifterna om asbest. ”Det var inte meningen att vi ska hosta ihäl oss på jobbet” säger en av dem.

Har ni talat om att det finns asbest i gruvmiljön?

–  Jag kommer inte ihåg hur det var formulerat eller om det skrevs om det överhuvudtaget. Det är skillnad mellan en tabell med mätresultat och hur man skriver texter. Är något helt ofarligt finns ingen anledning att skriva om det, säger Ralf Nordén till UNT.

Gunnar Hillerdal, lungläkare vid Akademiska sjukhuset, har länge känt till riskerna med asbest i Dannemora. I Dagens Arbete står att han i slutet av 1980-talet tog emot två patienter som drabbats av den asbestrelaterade lungcancern mesoteliom. Båda två var gruvarbetare i Dannemora och som fallet ofta är med mesoteliom var prognosen dålig. Kort därpå avled båda männen. Gunnar Hillerdal lät skicka en bit lunga på analys i USA och när resultatet kom visade det sig att cancern hade sitt ursprung i den typ av asbestfiber som finns i Dannemora.

– Dannemora är bara ett exempel. Det här stämmer in på många gruvor och det är alldeles klart att det är ett problem även när mätresultaten ligger under gränsvärdena. I Australien finns föreskrifter om man träffar på asbest vid gruvbrytning, men det har vi inte i Sverige. Likadant är det för den yttre gruvmiljön, säger Rolf Ählberg till UNT.

Under många år var han arbetsmiljöombud på IF Metall. När UNT når Rolf Ählberg sitter han i bilen och har svårt att svara på fler frågor. Men till Dagens Arbete säger han att asbest i gruvorna har mörklagts och att de anställdas hälsa riskeras.

– Dannemora är inte den enda gruvan med asbest. Företagen och facken tiger. Under tiden drabbas gruvarbetarna. Det är inte trovärdigt att bolagen gör egna mätningar, de måste utföras av Arbetsmiljöverket.

Markku Vuontisvaara jobbade i gruvan från år 1979 fram till SSAB-konkursen år 1992. När Dannemora Mineral AB väckte liv i gruvan började han igen för drygt tre år sedan, och arbetade fram till maj månad i år liksom flertalet av de 120 anställda. Han känner inte till någon företagsinformation om asbest i gruvan.

– Nej, inte vad jag kan komma ihåg.

Samtidigt är han inte så orolig för att ha utsatts för damm med de giftiga asbestfibrerna. Hans bild är att företaget försökt att minska spridningen av damm vid stenkrossen ovan jord genom vattenbegjutning.

– Företaget har försökt att ha ganska bra koll på allting. Vissa dagar har man även stängt krossen när det blåst mycket så att det dammat i ett stort område.

Anders Gidlöf är pensionerad läkare och en av de grannar som flera gånger anmält gruvföretaget för miljöbrott, hittills utan framgång.

– Vi har varit exponerade för toxiska nivåer, otillåtna bullernivåer och vibrationer som miljödomen inte tillåter.

Läs mer: På Dagens Arbetes hemsida hittar du hela granskning av hur nya generationer utsätts för asbest runt om i Sverige