De lokala områdespoliserna har kontakt med skolorna och talar även med eleverna om konsekvenserna av att ägna sig åt sådant som ibland inte är tänkt som annat än busstreck. Efter händelserna med småbränder och skadegörelse i Alundatrakten den sista tiden är ett fungerande samarbete än viktigare, säger Agnetha Degerstedt vid Östhammarspolisen.

– Vi försöker ha samarbete med skolan om de hör eller ser något som kan hjälpa oss. Sedan jobbar de yttre poliserna i de områden där det varit oroligt.

I Alunda, och även Gimo, har de kommunala fritidsgårdarna stängt. För få unga kom dit. Men Agnetha Degerstedt tror att en fungerande fritidsgård skulle vara en fördel när det handlar om att förebygga problem i dag.

Artikelbild

| Det var då. Fanny Gille och Julia Andersson vid biljardbordet på fritidsgården i Alunda, år 2007. Fritidsgården öppnade igen år 2012, men stängdes två år senare efter vikande besöksantal.

– En väl fungerande fritidsgård där man satsar på unga skulle självklart vara ett sätt att fånga upp saker i tid. Men det gäller att det finns mer än en vuxen på plats och att man satsar ordentligt så att det verkligen lockar ungdomar.

Agnetha Degerstedt ger som exempel ett garage där man kan hålla på att meka med bilar, eller en replokal med musikutrustning.

– Många i det här området är motorintresserade och en replokal skulle också vara bra. Man skulle även kunna ha kurser som unga är intresserade av, och inte bara Lan-kvällar.

I dagsläget har Östhammars kommun en fritidsgård i Österbybruk, och en provisorisk lokal i Östhammar vid brandstationen som har öppet en kväll i veckan. Några planer på fritidsgård i Alunda eller Gimo känner Jonas Österblom, som är ungdomsledare i Östhammar, inte till.

– Jag har inte hört något om det från kultur- och fritidsnämnden. Just nu är mitt jobb koncentrerat på att få igång fritidsgårdsverksamhet på nya Storbrunn.