Någon typ av stöd kan bli aktuellt för Östhammars gymnastikförening (ÖGF) i framtiden, för aktiviteter med barn i åldern 0-6 år.

– Det är en otroligt viktig verksamhet som de har för barn i låg ålder, så vi vill se över möjligheten, säger kultur- och fritidsnämndens ordförande Jonas Lennström (S) efter att föreningen uppvaktat nämnden om att ändra LOK-stödet. Förvaltningen har fått i uppdrag att utarbeta ett förslag till nytt föreningsstödssystem.