Arbetet kommer i sådana fall ske inom ramen för samarbetsforumet SALA IDA, som har grundats av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Forumet finansieras av den statliga myndigheten SIDA.
Kommunen ska skriva en ansökan för förstudiebidrag. Syftet med förstudien är att Östhammar och Poti ska lära känna varandra och skapa förutsättningar för ett samarbete.