Just nu pågår ett program inom Östhammars kommun som ska förbättra de skyltar som kommunen har uppsatta i Östhammars stadskärna. Om projektet blir lyckat kan resterande skyltar i kommunen ses över.

– När vi började med uppdraget insåg vi snart att ett komplett skyltprogram är större än vad vi har resurser att genomföra. Därför valde vi att inledningsvis avgränsa oss till några specifika typer av skyltar och till en avgränsad geografisk plats, säger projektledaren Ulf Andersson på Östhammars kommuns hemsida.

Målet är bland annat att se över hur skyltarna för kommunens verksamheter ska se ut och hur det går till när skyltar tas fram.

Under hösten kommer resultatet av projektet att presenteras för kommunens politiker.