"Väg 288 har en avgörande roll för utveckling och tillväxt i Östhammars kommun och i regionen. Därför är det av största vikt att Trafikverkets förslag om en 2+1-väg hela sträckan mellan Uppsala och Börstil finns med i den nya länstransportplanen" skriver Östhammars kommun i ett pressmeddelande.

Flera parter är inbjudna av kommunen för att ställa frågor om betydelsen av en fullt utbyggd väg mellan Uppsala och Östhammar. Mötet sker i lokaler vid Region Uppsala på Storgatan 27, i Uppsala.