Ända sedan Paul Raab var i 20-årsåldern och studerade matematik i Tyskland har runstenar fascinerat honom. Sedan dess har han läst böcker om stenarna, skrivit en uppsats och besökt över hundra platser där det finns runstenar.

Över sommaren är han tillbaka i Sverige och håller just nu på att förbereda en runstenssafari som han är med och arrangerar.

– Ofta står det en skylt bredvid runstenarna men det är helt ointressant för mig. Jag vill försöka läsa och tyda vad det står själv, säger han på väg till den praktfulla runstenen som placerats vid Gimodammens strand.

Artikelbild

| Paul Raab förklarar att runskriften på Gimostenen, precis som många andra stenar, handlar om att någon rest en sten till ära för en annan person.

Runstenen i Gimo var en gång i tiden en del av Skäfthammars kyrkogårdsport innan den flyttades till Gimodammen. Att runstenar användes som byggmaterial i kyrkor var inget ovanligt förr i tiden, förklarar Paul Raab.

Han har ett stort intresse för runstenar. Det märks när Paul Raab entusiastiskt undersöker den stora stenen och börjar läsa och uttala de fornnordiska orden.

– Runstensfrälst betyder att om man ser en runsten får man en liten skälvning i sig och man måste stanna bilen för att gå ut och titta. Min stackars hustru får alltid följa med ut och titta, säger Paul Raab.

Under Paul Raabs studenttid i Tyskland började han undervisa svenska och det var då han även upptäckte sitt intresse för runstenar.

– Jag ville även berätta om Sveriges historia när jag undervisade svenska. Jag hade läst ”Röde orm” och började fundera på att berätta om vikingatiden och runstenar.

Nu har han besökt runstenar i Tyskland, Danmark och framför allt Sverige. När han på senare år studerade nordisk filologi skrev han sin kandidatexamen om de så kallade Ingvarstenarna som sägs vara resta efter Ingvar och hans följe som begav sig österut omkring år 1040 e.Kr. Många runstenar är från just den tiden.

– Runstenarna är originaldokument från tiden de kommer ifrån. Det är originalkällor till historien, säger Paul Raab.

På lördag kommer han att guida en buss med runstens­intresserade personer runt om i kommunen. Arrangemanget börjar i Alunda och fortsätter mot Gimo, Hökhuvud, Östhammar och Harg. Hittills är 13 personer anmälda, men det finns fortfarande gott om plats i bussen, säger Paul Raab.

– Det är första gången som jag gör det här, så jag är lite nervös. Jag hoppas att det ska väcka intresset för att bevara stenarna, säger Paul Raab.

Varför är du så intresserad av runstenar?

– Jag har studerat matematik och jag har alltid tyckt om att lösa gåtor. Runor är gåtor som behöver bli lösta.