Som UNT tidigare skrivit är den relativt nyligen ombyggda Österbyskolan inte dimensionerad för antalet elever som finns i upptagningsområdet. År 2014 stod skolan (åk F-9) klar, för 350 elever. 80 miljoner kronor kostade skolrenoveringen, som bantades ned från ursprungliga 130 miljoner kronor genom att färre klassrum byggdes. En planerad aula lyftes också ut och biblioteket lämnades i princip orört.

Men snart blev det uppenbart att den nyrustade skolan var för trång. Skoldialoger har hållits mellan skolledning, medarbetare och invånare i Österbybruk förra hösten, och olika lösningar har diskuterats.

Enligt barn- och utbildningsförvaltningen behövs 100 nya platser för att alla barn ska få plats. Det kommer att kräva både om- och tillbyggnation av skolan. I oktober är planen att folk- och skolbiblioteket flyttar från skolområdet till den gamla skolan i Österbybruk, vilket frigör ytor. En plan har även tagits fram för att renoverade och nybyggda lokaler på Österbyskolan ska stå klara att tas i bruk till höstterminen 2020. Under tiden kommer delar av verksamheten att förläggas till paviljonger i anslutning till skolan. Förskoleklassen och en fritidsavdelning ska inrymmas i paviljongerna från i höst.

– Det känns bra att vi har en plan och kan se fram emot en lösning, säger Inga-Lill Ericsson, rektor på Österbyskolan i en kommentar på Östhammars kommuns hemsida.