Sedan 1994 har Carl G Beck-Friis stiftelse för naturvård och hembygdskultur delat ut stipendier till en sammanlagd summa av 1,5 miljoner kronor.

I år får sex mottagare dela på 250 000 kronor och under onsdagen hölls en ceremoni i Hargs herrgårdsflygel.

Föreningen Opera på Österbybruk – en nybildad förening som kommer att starta Festivalen Österbybruks operadagar i Österbybruks kulturmiljö i Per Adolph Tamms och Jenny Linds anda – tilldelas 50 000 kronor, för att skapa och utveckla opera i Österbybruk.

Vänföreningen Österbybruks Herrgård – en förening som verkar för en levande herrgårdsmiljö i Österbybruk med avseende på kultur, musik, konst, hantverk och utställningar samt aktiviteter kring detta – tilldelas 40 000 kronor att skapa och utveckla Österbybruks herrgårdsområde till ett musikcentrum.

Sanda Bygdegårdsförening – en förening som samarbetar med andra och hjälper bland annat den ideella föreningen Projekt Aktivera Östhammar (PAÖ) med integration och uppfostran av nyanlända barn i kommunen – tilldelas 50 000 kronor för att säkra upp bygdegårdens tomt med ett stabilt staket.

Teaterföreningen Österby Herrgårdsspel – föreningen som grundades 1981 och sommartid under 30 år framfört Jernets fångar – tilldelas 50 000 kronor, för att framställa en jubileumsbok som dokumenterar verksamheten.

Teater Oland – som skapar teater om historiska personer och händelser för alla åldrar, men framförallt för barn – tilldelas 30 000 kronor till rekvisita för att kunna uppföra ett skådespel om hjälten Beowulf, som levde på 500-talet.

Jernberggruppen – med Per Gustaf Jernberg, riksspelman och nyckelharpspelare, i spetsen – vill uppmärksamma att ”folkmusikerfamiljen” firar 100 år 2019. Planer finns för att arrangera konserter, kurser i Jernberglåtar och att ge ut ett kompendium med Jernberglåtar. Stiftelsen tilldelar Jernberggruppen 30 000 kronor till 100-årsjubileet.