På torsdagen samlades 32 arga Hargshamnsbor i pensionärernas dagcentral för att protestera mot att kommunen har sagt upp hyresavtalet med Östhammarshem.

– Vi har fått information om att kommunen har sagt upp hemtjänstpersonalens lokal som ligger bredvid. Häromdagen fick vi veta att de även har sagt upp dagcentralen, där pensionärerna håller till, berättar Håkan Adebäck, ordförande PRO Harg.

Lokalen används flera dagar i veckan för pensionärsträffar och kurser. Kerstin Karlsson håller kurser i lappteknik och har alltid många deltagare.

Artikelbild

| Kommunen kom för att tömma lokalen men fick vända om. - Vi vill inte ha bråk utan åker hem igen, sa en av dem.

– Det här är över lag en välbesökt lokal. Vi syr, spelar kort, väver och har haft populära matlagningskursar för män.

Pensionärerna har många möbler, tyger och saker i lokalen och Kerstin Karlsson blev bestört när hon fick höra att kommunen skulle komma för att tömma den.

– Jag var här igår och räddade tyger och material som jag har använt i kurserna.

Hyresavtalet är uppsagt från årsskiftet och på torsdagen var det tänkt att kommunen skulle utrymma lokalen. De fick dock vända i dörren. Pensionärerna hade barrikaderat sig i rummen och Håkan Adebäck berättade att de fyra männen från kommunen inte hade någonting att hämta.

Artikelbild

| Gunborg Ferm och Göta Johansson känner sig överkörda.

– Det här har inte gått rätt till, ni får komma tillbaka när vi har fått klarhet.

Och de fyra arbetarna åkte utan protester. På socialförvaltningen känner man till pensionärernas missnöje. Socialchefen som är mest insatt i ärendet befinner sig på semester och kan inte ge någon kommentar. Den nytillsatta vård- och omsorgschefen Mojgan Alimadad tror att det kan ha skett en miss i kommunikationen mellan socialförvaltningen och pensionärerna i Hargshamn men säger att hon kommer att ta tag i situationen när socialchefen är tillbaka. Socialnämndens ordförande Kerstin Björck Jansson menar att ärendet ligger på tjänstemannanivå men tror att lokalen sades upp eftersom det är tänkt att hemtjänsten ska utgå från Östhammar.

Artikelbild

| Kerstin Karlsson håller kurser i lappteknik. Hon har inte hört någonting om att lokalen var uppsagd. - Det kom som en chock, säger hon.

–  Socialförvaltningen har inte råd att betala hyror för tomma lokaler.

På Östhammarshem är man också ledsna över kommunens beslut om att säga upp hyresavtalet. Dagcentralen och hemtjänstens utrymme byggdes i början av 90-talet av Östhammarshem på beställning av kommunen. Nu står bolaget utan hyresgäst och intäkter för byggnaden.

Artikelbild

| Britt Marie Larsson och Carita Lindholm var på plats för att stötta pensionärerna. - Nu har de ingenstans att vara, det är jättetråkigt, säger Carita Lindholm.

–  Vi förlorar en hyresintäkt på 225 000 kronor per år och det är naturligtvis inte bra för oss, säger Anders Erixon, vd.

Hur länge pensionärerna kommer att bevaka lokalen i Hargshamn är oklart. Någon sa lite skämtsamt att man har tid med ockupation när man är pensionär och att auktionen kan fortgå ett tag till.