Händelsen inträffade på Forsmarks kärnkraftverk i oktober. Enlikgt en anmälan till Arbetsmiljöverket uppstod olyckan i samband med en omkoppling i ett ställverk. Felkopplingen ska ha inneburit att en kraftig smäll och ett ljussken fyllde utrymmet där två personer befann sig vid tillfället. Det så kallade avblåsningsutrymmet som utrustningen har ska inte ha fungerat vid tillfället och istället ska en dörr till ställverket blåst upp.

Enligt anmälan ska de två personerna ha varit chockade och "en aning lomhörda" direkt efter smällen. De fick senare uppsöka sjukhus för att kontrollera hörseln.