Räddningstjänsten var på platsen och arbetade med olyckan.

- Vägen öppnades efter en stund och ingen skadades allvarligt i olyckan.säger, Tobias Åkesson ledningsoperatör räddninstjänsten StorStockholm.