Kommunstyrelsens arbetsutskott har ställt sig bakom förslaget från tekniska kontoret om att skjuta till ytterligare 34 miljoner kronor för rivning och nybyggnation av musiksal, hemkunskap, textilslöjd samt ombyggnationer i matsal och kök för matutlämning och diskinlämning på Frösåkersskolan i Östhammar. Det innebär att projektet för den nya skolan (åk 4-9) får en investeringsbudget på 240 miljoner kronor, om fullmäktige går på samma linje.