Kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C) säger att beslutet togs enhälligt vid onsdagens möte.

– Om man tränger in i sakfrågan tycker jag att det här är det enda rimliga förslaget utifrån rådande budgetläge. Att bygga nytt i Öregrund skulle ge en kostnadsökning på minst 15 miljoner kronor per år, som vi inte kommer att ha råd med.

Borde ni inte ha insett det här för längesen?

Artikelbild

| Vårdcentrum i Östhammar inrymmer bland annat korttidsenheten och daglig verksamhet för äldre med demenssjukdom. Tidigare fanns här Skärgårdens äldreboende.

– Tidigare var läget inte så akut som det blivit. I socialnämnden pågick ett arbete för att få bukt med kostnaderna. Så sent som i april eller maj var signalerna tydliga om att man skulle få bort stora delar av underskottet. Baserat på det och de förväntningar om befolkningstillväxt som vi hade för ett halvår sedan tyckte jag att det var rimligt, och jag vet att flera andra partier också ville genomföra det här projektet.

Försämrad ekonomi och lägre befolkningstillväxt var väl känt före valet?

– Absolut, men inte underskottet på 46 miljoner i socialnämnden. Det finns ingen anledning att mörka. Sådant straffar sig bara.

Jacob Spangenberg anser inte att de 3 miljoner kronor som investerats i projektet med Tallparkshöjden med detaljplan och förstudier är kastade i sjön.

– Mot slutet av den här mandatperioden är tanken är att om behov uppkommer finns alla möjligheter att ompröva och gå vidare med det här projektet i någon form. Det beror på utvecklingen både ekonomiskt och demografiskt.

Även oppositionsrådet P-O Olsson (M) står bakom beslutet i kommunstyrelsen.

– Det finns två tydliga skäl som vi ser det. Det ena är ekonomin naturligtvis, vi måste försöka lösa det här på ett billigare sätt. Det andra är de rekryteringsproblem som man skulle få på Tallparkshöjden. Det finns ju inga bostäder.

Behövs inte ny personal för nya äldreboendeplatser på Östhammars vårdcentrum?

– Utbyggnadstakten är lägre och det är färre platser med det här alternativet som är presenterat.

Men behovet av äldreboendeplatser väntas öka inom tio år. Är det lättare att rekrytera i Östhammar?

– Det är i alla fall inte svårare, och det är dessutom lättare och att pendla in till Östhammar än till Öregrund.

Martin Wahlsten (SD) försvarar också beslutet.

– Det finns vårdplatser vid Östhammars vårdcentrum i dagsläget, som inte är i bruk. Med det pressade ekonomiska läget måste vi tyvärr pausa planerna i Öregrund ett tag.