Motionen är inlämnad av Sanne Lennström tillsammans med Laila Naraghi (S) från Oskarshamn. På m/s Sigrid transporteras radioaktivt avfall och använt kärnbränsle från de kärntekniska anläggningarna i Sverige. Avfallet körs till sjöss till SKB:s anläggningar i Forsmark och Oskarshamn.

– Vi tycker att man ska vara konsekvent i fråga om klassningen av kärntekniska anläggningar, och där ingår också m/s Sigrid. Men eftersom hon är ett rörligt objekt omfattas hon inte av det här skyddet i dag, säger Sanne Lennström.

Varför är det viktigt att m/s Sigrid klassas som skyddsobjekt?

Artikelbild

| Sigrid har inte samma skydd som fasta kärntekniska anläggningar. Antagonistiska hot skulle lättare kunna avvärjas om även Sigrid var klassat som skyddsobjekt, anser S-riksdagsledamöterna Sanne Lennström och Laila Naraghi som vill se en lagändring.

– Hon är en viktig del av den svenska energiförsörjningen och transporterna måste ske så säkert som möjligt.

I motionen påpekas att skyddslagen skulle ge SKB, som ansvarar för transporterna, möjlighet att öka säkerhetsmarginalerna. Även Östhammars kommun har i en skrivning till försvarsdepartementet uttryckt att det är angeläget att transporterna genom kommunen kan ske så säkert som möjligt, och efterlyst en anpassning av lagstiftningen om så krävs.

– Vi som är riksdagsledamöter från Östhammar och Oskarshamn gör vad vi kan för att lyfta den här frågan, säger Sanne Lennström.

De flesta motioner som läggs brukar avslås av riksdagen efter beredning, säger hon.

Artikelbild

| Sanne Lennström (S) riksdagsledamot från Östhammar (arkivbild).

– Varken jag eller Laila Naraghi sitter med i försvarsutskottet, men att lägga motioner är ändå ett viktigt instrument för att försöka få till stånd en förändring på lång sikt.