Credentias vd Per G Nordin hoppas att fullmäktige ska klubba igenom planen i vår och att byggstart sker i höst.
– Intresset för att köpa lägenheter är stort. Det har ju nästan inte byggts något i Östhammars tätort på 20 år, så det finns ett uppdämt behov. Många äldre vill flytta från sina villor till lägenhet i tätorten, säger Per G Nordin.

Men Credentia tänker inte inleda något bygge förrän man har klart med köpare.
– Vi bygger inget förrän vi har sålt och tecknat kontrakt på 75 procent av lägenheterna i varje etapp.

I första etappen räknar Per G Nordin med byggnation av de två huskropparna i fyra plan som ska placeras i sydöstra delen av området närmast Krutudden (se illustration).
– Det kanske handlar om 30 lägenheter i den första etappen. Om allt går bra är det inget som hindrar att vi bygger mer, men vi bygger ju inte 150 lägenheter på en gång när vi inte ens vet hur marknaden är.

Hur lång tid räknar ni med att det tar innan alla tolv husen är uppförda?
– Jag tror att det är realistiskt att det tar fem år att sälja och sedan två år till att bygga de sista husen, så sju år får man räkna med att hela projektet tar. Förhoppningsvis går det fortare. Men sju år är vad vi kalkylerar med, säger Per G Nordin.

Vad vet ni om efterfrågan på lägenheter i Östhammar?
– Jag tror att vi har runt 50 intresseanmälningar. Det är ju inte förpliktigande och det kostar inget heller, men man får löpande information om hur projektet utvecklar sig.

Per G Nordin påpekar att näringslivet i Östhammars kommun har ganska bra fart, och nämner Sandvik Coromant, Forsmark, SKB och Dannemora Mineral.
– Det är tusentals människor som ska flytta till kommunen på grund av Forsmark, slutförvaret och gruvan. Var ska alla bo? Vi har det bästa läget nere vid Krutudden, med småbåtshamnen och centrum inpå knuten.

Credentia får köpa marken av Östhammars kommun för 6 miljoner kronor när planen vunnit laga kraft. I första hand kommer Credentia att bygga bostadsrätter. Enligt Per G Nordin lär kvadratmeterpriset landa mellan 23 000 och 26 000 kronor. För en trea på 75 kvadratmeter betyder det cirka 1,8 miljoner kronor i insats.
– Det är lika dyrt att bygga i Östhammar som någon annanstans, säger Per G Nordin som inte stänger dörren för att Credentia även skulle kunna bygga en del hyresrätter på Klackskär.
– Vi äger och förvaltar hyresrätter också, även om det inte är lätt att få ekonomi i det. Men om vi får in de hyror vi behöver så kan vi tänka oss det. Vi kan ju gå ut och fråga folk vad de är beredda att betala för en hyresrätt.

Ett alternativ som Credentia ser är att Östhammars kommuns bostadsbolag Östhammarshem bygger ett av husen.
– Vi har haft en del kontakter, men inte kommit så långt ännu. Vi får väl se om de är intresserade, säger Per G Nordin som också kan tänka sig att hyra ut ett färdigbyggt hus till SKB.
– De är inte omöjligt att de kan blockhyra ett hus av oss och hyra ut till sina anställda. Men vi har inte kommit så långt i de diskussionerna heller.

I nuläget hoppas Per G Nordin i första hand att detaljplanen klubbas igenom och att inga överklaganden sker.
– Det har ju argumenterats att marken är en före detta soptipp, och att det kan bli problem med föroreningar. Men det har ju gjorts markundersökningar. Sedan så får man naturligtvis göra en sanering, men så är det på nästan varje ställe där vi bygger.