Slät gatsten på vissa stråk ska göra torget mer tillgängligt även för personer med rollator. Den delen av arbetet pågår just nu, via en firma som gör stenläggningsjobbet på uppdrag av Östhammars kommun. Edgaras Rimkus som jobbar från Litauen och har lagt åtskilliga stenar visar UNT hur jobbet går till. De gamla stenarna plockas bort, nytt grus läggs ut och krattas till, ny sten placeras ut och bankas på plats med en hammare. En uppspänd tråd underlättar för att få stenarna att hamna i linje. Svårt? Inte för den som kan.

– Det är inte första gången. Vi har gjort mycket jobb i Stockholm, säger Edgaras Rimkus på engelska.

Större stenfriser ska även markera körbanan mellan Rådhusgatan och Prästgatan förbi torget. På torgets västra del – mot Glenn Miller och Svensk Fastighetsförmedling – tas trottoaren bort och i stället tillförs tre p-platser. Även mellan Nordea och Gröna huset planeras tre p-platser. Runda planteringsytor med sittplatser längs kanterna placeras framför Nordea, och vid Rådhuset sätts flyttbara bänkar samt en dricksfontän.

Artikelbild

Modernt hjälpmedel. I stället för att hugga till stenarna för att få rätt passform kan en maskinsåg göra jobbet.

Konstverk av Eva Fornåå kommer också att placeras på torget: en säl, en mås och en ekorre. Det blir också ny belysning på Rådhustorget och Gröna huset. Den konstnärliga utsmyckningen bekostas via testamenterade pengar – drygt 1 miljoner kronor  – från Margareta Blomqvist, dotter till Östhammars sista borgmästare David Blomqvist. 2 miljoner kronor tas från tekniska förvaltningens investeringsbudget för övriga delar.