För hundra år sedan reste stadsbor till Östhammar för att bada och umgås. Societetshuset i badhusparken var en samlingsplats för sommargästerna. På den ena sidan om den tornförsedda träbyggnaden, varifrån man kan se långt över havet och staden, låg kallbadhuset, på den andra sidan varmbadhuset.

Dessa båda byggnader revs på 1960-talet. Tiderna hade ändrats och då gjorde societetshuset sedan flera decennier tjänst som skola. Under de senaste tio åren har byggnaden stått tom och fått förfalla. Det är alltså i sista stund som bygdegårdsföreningen tar sig an renoveringen.

– Jag hoppas att vi kommer i gång redan i vinter. Men huset är faktiskt i bättre skick än vad man tror. Vi har haft experter här som säger att stommen och grunden är i god kondition, uppger bygdegårdsföreningens ordförande Erik Walldén.

Artikelbild

| Förhoppningsfull. Erik Walldén glades åt de många besökarna under lördagen i gamla socialetetshuset. -Jag hoppas att renoveringsarbetena kan starta i vinter, sade han i ett samtal med UNT.

Renoveringen avser i första hand tak, fasader, fönster och invändigt. Lokalernas uppvärmning behöver moderniseras med bergvärme som kompletteras med elradiatorer.

För tillfället har föreningen ett nyttjanderättsavtal på ett år för att stoppa ytterligare förfall, planera och komma i gång med renoveringsarbetena. Åtgärderna beräknas kosta 4,5 miljoner kronor. Kommunen äger även fortsättningsvis byggnaden.

– Vår driftskalkyl förutsätter att vi får ett mycket förmånligt arrendeavtal på flera decennier i taget. Den förutsätter också ideella arbetsinsatser av både proffs och amatörer, sponsring från företag och en kommunal borgen för ett banklån på 4,5 miljoner kronor, säger Erik Walldén.

– Lokalerna skall hyras ut till privatpersoner och föreningsevenemang under hela året. Vi har också en kontorsdel som det redan finns efterfrågan på, tillägger han.

Tanken med gårdagens öppna hus var att inspirera folk att delta i arbetet på att återställa byggnaden till fornstora dagars glans med punchveranda och allt.

Rut Åhrman , säger att hon tänker hjälpa till:

– Javisst, det är roligt att det äntligen blir av. Fasaden ser på sina ställen förskräcklig ut.

Lasse Jansson, 82, förvånas över hastigheten i förfallet.

– I ungdomen var jag ofta här på dans. Jag ställer upp och hjälper till med det jag kan. Jag är gammal smed, säger han.