Föräldern Ana Nilsson tänker i dagarna lämna in en DO-anmälan.

– Personerna på gruppbostaden känner sig diskriminerade. Det enda restaurangen behöver göra är att servera mat och dryck, precis som till alla andra gäster, säger Ana Nilsson.

Eva Ahlinder som driver restaurang Glenn Miller säger till tidningen att hon välkomnar en prövning hos DO, Diskrimineringsombudsmannen. Hon säger sig värna om personer med funktionsvariationer och vill inte diskriminera någon. Men restaurangen är liten och Eva Ahlinder poängterar att hon har ett ansvar för personalens arbetsmiljö och för säkerheten. Med två eller tre funktionshjälpmedel i lokalen skulle det bli trångt, säger hon.

– Jag har inte vägrat brukarna att komma in, utan sagt att ytan för funktionshjälpmedlen skulle kräva för stort utrymme. Vi ställer upp för alla här, och jag driver en verksamhet som tar emot människor med olika handikapp.

Clas Lundstedt som är pressansvarig på DO säger att en bedömning alltid görs i det enskilda fallet.

– Lagstiftaren har valt att säga att bristande tillgänglighet är när en person med funktionsnedsättning inte kan ta del av verksamhet som andra i jämförbara situationer. Det ska också vägas in om verksamhetsutövaren vidtagit enklare åtgärder.

Vad gäller om en lokal är tillgänglig, men personer med funktionshjälpmedel nekas att boka bord?

– Man måste på den specifika situationen i sin helhet för att se om det varit fråga om diskriminering. Vi kan inte uttala oss om situationer som vi inte har utrett.

Läs även:

Gruppboende nekades bord på restaurang