Det visar händelserapporten från Uppsala brandförsvar. Första insats-person var på plats inom fem minuter från larm och en räddningsstyrka kom några minuter senare.  Den egna brandpersonalen räckte inte till inledningsvis, vilket gjorde att personal från ambulansen fick hjälpa till i väntan på att nästa räddningsstyrka kom på plats.

LÄS MER: Man död i villabrand

Branden hade ett väldigt snabbt förlopp och för att göra rökdykning möjlig fick branden dämpas genom släckning från utsidan. Rapporten visar att huset genomsöktes två gånger i varm och rökig miljö utan att någon person hittades. Först vid en tredje eftersökning – då man lyckats dämpa branden – återfanns en person avliden i ett utrymme i anslutning till platsen där branden startade.

Utvärderingen visar att målet med insatsen var känd och att ordergivningen var tydlig. Däremot uppstod förvirring bland rökdykarna om vilken kanaler som skulle användas för kommunikation, vilket pekar på mer behov av utbildning i radiohantering.

Det har inte gått att klarlägga vad som orsakade villabranden, där vissa utrymmen blev helt utbrända.

– Tyvärr är det så att om man inte får hejd på en brand kan det bli väldigt svårt att se vad som är orsaken, säger Anders Ahlström, brandchef vid Uppsala brandförsvar.

UNT rapporterade på tisdagen om en utvärdering av brandinsatsen i Öregrund i somras, där ett flerbostadshus fick omfattande skador.

LÄS MER: Flera brister vid brandinsats i Öregrund