Socialdemokraternas förstanamn, kommunalrådet Margareta Widén Berggren, lyfter vårdfrågan när UNT efterlyser partiets högsta prioritering.

– För oss handlar det om välfärdssektorn och att se till att den fungerar. Då måste vi satsa på vårdpersonalen och hitta ett nytt arbetssätt som ger dem delaktighet och inflytande. Det ska vara kul att jobba inom vården om vi ska kunna rekrytera och behålla personal.

Mer vårdpersonal räknar Margareta Widén Berggren med att kunna anställa, om Socialdemokraterna får behålla regeringsmakten.

– Absolut, då har vi helt andra möjligheter.

Ökade kringresurser till skolan vill partiet också satsa på.

– Lärarna måste få vara lärare. Då får man stötta upp med elevcoacher, annan stödpersonal och elevhälsa. Sedan är vattenfrågan fantastiskt viktig. Det handlar både om tillgången på dricksvatten och om våra reningsverk.

Samverkan med den ideella sektorn och det lokala näringslivet lyfter hon även fram.

– Om vi ska klara alla saker är det helt avgörande. Kommunen kan inte göra allt själv, även om man skulle vilja att det var så.

Stärkt stöd till föreningslivet, fortsatt avgiftsfri kulturskola samt en satsning på en avgiftsfri fritidsbank, där det ska gå att låna olika typer av idrottsutrustning och lämna tillbaka efter ett antal dagar, vill S också se.

Blir det ett fortsatt samarbete med C?

– Vi går till val som egna partier, men det är viktigt att vi har en stabil majoritet i kommunen och samarbetet har fungerat bra de här mandatperioderna.