Det visar en studie som presenteras i den vetenskapliga tidskriften ICES Journal of Marine Science. Professor Sture Hansson från Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet har tillsammans med fyra forskare från Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och ytterligare sju kollegor från länder kring Östersjön, undersökt hur mycket djuren äter och fisket fångar.

– Framgångsrik miljövård har gjort att fiskätande sälar och kanske även fåglar ökat, vilket resulterat i kontroverser kring fåglars och sälars effekter på fisket. Debatten baserats ofta på ogrundade antaganden, varför jag tog initiativ till en studie av hur det verkligen förhåller sig, säger professor Sture Hansson i ett pressmeddelande.

Studien visar att det främst är det kustnära fisket som drabbas av konkurrensen. Mellanskarven och sälarna gillar abborre, gädda, gös, havsöring, lax, sik och siklöja, och äter ungefär lika mycket som människan fångar av dessa arter.

Artikelbild

| Visst nappar det. Efter en snabb dykning kommer skarven upp med en fisk i näbben. Fåglarna i Östersjön äter 100 000 ton fisk per år, varav 30 000 ton strömming, skarpsill och torsk.

Forskarna drar slutsatsen att de negativa effekterna som fåglar (främst skarv) och säl för med sig på fiskbestånd måste beaktas fiskeriförvaltningen. Åtgärder kan vara jakt eller minskat fiske. Enligt studien har sälar och fåglar inga stora effekter på havsfisket av strömming, skarpsill och torsk. Ålen – som skarven gärna äter – har däremot minskat dramatiskt. Jakt för att minska bestånden eller åtgärder för att skrämma iväg djuren från vissa områden nämns som en tänkbar åtgärd.