Samrådsperioden avslutas i dagarna och enligt tidplanen kan fullmäktige ha detaljplanen uppe för beslut i december. De förändringar som märks jämfört med tidigare detaljplan rör främst utfyllnad, kajplatser och annan omgestaltning vid Fyrskeppsudden som får mer torgkaraktär med ny scenbyggnad och en museihamn för äldre båtar. Möjlighet att bygga ett bryggdäck delvis över vattnet i hamnbassängens sydvästra del, vid restaurangerna, ingår också – liksom byggrätt för ett båthus i anslutning till museihamnen.

Nyligen hölls ett öppet möte i Östhammars kommunhus om detaljplanen. Anders Johnsson, projektledare för ”Smart Marina” som drivs med regionalt EU-stöd och går ut på att skapa en mer säker och miljövänlig gästhamn, deltog vid mötet och talade om vikten av att få till 65 nya platser i gästhamnen med en ny vågbrytare. Den nya detaljplanen gör detta möjligt.

– Jag upplevde det som ett väldigt lugnt och konstruktivt möte, där kommunen tackade och tog emot de synpunkter som kom. Folk verkar väldigt positiva är mitt intryck, säger Anders Johnsson.

Artikelbild

| Anders Johnsson är anställd av Östhammars kommun för projektet ”Smart Marina” som drivs med regionalt EU-stöd och går ut på att skapa en mer säker och miljövänlig gästhamn.

För att det regionala EU-stödet på 1,5 miljoner kronor för nya gästbåtplatser ska kunna utnyttjas måste projektet med den nya vågbrytaren sannolikt vara i hamn våren 2020.

– Det är för lite kapacitet med dagens 37 gästplatser. Kommunen är även införstådd med att en yttre vågbrytare ligger högt i prioritet för att förbättra lokalklimatet och förutsättningarna att utveckla hamnen initialt sett, säger Anders Johnsson.