Det kan bli aktuellt med en fartbegränsning på 5 knop på vattenområdet i Långalmaviken, efter att frågan väckts. Länsstyrelsen har i en annons gett "farvattnets trafikanter och övriga intressenter" tillfälla att senast den 9 mars lämna yttranden till länsstyrelsen. Handlingar finns tillgängliga i Östhammars kommunhus och hos länsstyrelsen på Bäverns gränd i Uppsala.