– Frågor som vi kommer gå hårt på är tryggheten och äldrevården, vård och omsorg, säger Martin Wahlsten som är gruppledare för SD.

Partiet vill både öka personalstyrkan, minska andelen delade turer och skapa budgetutrymme för höjda undersköterskelöner.

Varifrån ska pengarna tas?

– Vi vill se över kostnaden för invandringsmottagandet. Som vi ser det har vi inte råd att ta emot fler nyanlända.

Det är oklart vad kommunen eventuellt skulle kunna spara på att inte ta emot fler flyktingar. År 2017 hade Östhammars kommun enligt årsredovisningen ett överskott på 4,5 miljoner kronor genom stödet från Migrationsverket. Intäkterna i år ser ut att bli betydligt lägre, till följd av ändrad ersättningsmodell. Samtidigt betyder ökad befolkning mer skatteunderlag.

– Vi kommer att göra en utredning, säger Martin Wahlsten.

SD vill även utreda om det skulle gå att öppna nedlagda Morkarla skola på nytt.

– Vi ser att det är brist på klassrum i Österbyskolan.

Hur ser ni på att Morkarla skolan är såld, och har gjorts om till vandrarhem?

– Man kan prata med den privata aktör som köpt skolan och se om det går att få till förhandlingar.

SD har fem stolar i fullmäktige i dag, fyra av dem har ofta stått tomma. Vad talar för att det blir annorlunda nästa period?

– Tyvärr har det inte varit stark uppslutning från SD, av olika anledningar. Men för kommande mandatperiod ser det ljust ut. Vi kan fylla ut alla stolar även om vi får fördubblat stöd.

SD vill även ha en folkomröstning om Olandsbygden, som går genom både Uppsala och Östhammars kommun, ska få bilda en egen kommun enligt äldre modell.

– Men då måste vi föra dialog med Uppsala kommun och se om det är något aktuellt för dem.

Varför är det en fråga som ni driver?

– Vi har fått höra av en del som bor i Olandsregionen att det funnits ett intresse och att de vill ha en egen kommun, när vi varit ute och kampanjat bland annat i Alundatrakten.