För ett halvår sedan startade SeniorNet en ny klubb i Östhammar. En klubb hade tidigare funnits i många år, men krafterna där försvagades och till slut lades klubben ned.

Birgitta Kylin var med då och hon är en av få från den tidigare klubben som hakat på verksamheten i den nya.

85 år gammal har hon inga bekymmer med varken datorer, plattor eller mobiltelefoner, men hon vet att många i hennes egen ålder – och yngre med för den delen – inte känner samma trygghet i kontakten med skärmar.

Artikelbild

| SeniorNet nystartade sin verksamhet i Östhammar för ett par månader sedan. Från vänster Veronica Dorestrand, Tina Kahn, Gret-Lis Grönlund och Birgitta Kylin.

Numera håller klubben till i Vinkelboda, mittemot kommunhuset i Östhammar, och nystarten skedde sedan Tina Kahn anmält sig och arbetat som handledare för SeniorNet i Uppsala.

– Jag tyckte att verksamheten där var så bra och dessutom tyckte jag inte att invånarna i Östhammars kommun skulle behöva åka in till Uppsala för att få den här hjälpen, säger hon.

Tillsammans med Gret-Lis Grönlund, Veronica Dorestrand och Birgitta Kylin ansvarar hon nu för SeniorNet Klubb Östhammar och fram till jul arrangerar de datorhjälp varje onsdag. Efter årsskiftet är konceptet detsamma, men då är det i stället torsdagar som gäller.

Vid träffarna får deltagarna själva ta med sig datorn, plattan eller mobilen de har problem med – eller bara vill veta mer om – och så får de förhoppningsvis den hjälp de söker.

– Vi har alla olika specialområden och vi lär oss också nya saker varje gång vi ses. Det är verkligen jätteroligt, säger Veronica Dorestrand, yngst i gänget med sina 55 år.

Behovet av hjälp är stort, det märks på antalet deltagare som kommer till träffarna, och SeniorNet i Östhammar hoppas nu på fler handledare.

– Det blir ett utanförskap att inte kunna sköta sina bankärenden, åka buss eller boka biobiljetter och vi märker att teknikglappet finns i olika åldrar, säger Gret-Lis Grönlund och fortsätter:

– Vi fyra kan inte hjälpa hur många som helst, men får vi bara in fler handledare i vår verksamhet är visionen att vi skulle kunna ha datorhjälp och kanske även ordna kurser i alla kommunens tätorter.

Fotnot: SeniorNets datorhjälp är öppen varje onsdag kl 13.30–15.30 och vem som helst från 55 år och uppåt får komma. Två gånger är man välkommen att prova på, innan man bestämmer om man vill bli medlem.