Öregrunds hamn har förändrats mycket de senaste årtiondena. Men när det gäller båtliv och båtplatser har inte mycket hänt, och hamnen är dåligt skyddad vid hårt väder. Trots det ingår ingen förlängning av Hasselbackspiren i det planförslag som lagts fram. Planen handlar om att "förtydliga dagens ställningstaganden" och anvisar även en något större förändring vid Fyrskeppsudden där viss utbyggnad av kajer, ny scenbyggnad och hamn för bland annat museibåtar kan genomföras.

Flera som svarat under samrådet är positiva till planen och menar att den kan skapa bättre förutsättningar för en utbyggd gästhamn. Men som UNT skrivit har detaljplanen även stött på motstånd. En namninsamling i Öregrund om att inkludera en pirförlängning/vågbrytare med minst 170 meter har fått många underskrifter, samtidigt som andra anser att det skulle förfula Öregrund och minska utsikten mot Gräsö. Viss osäkerhet har också funnits om Östhammars kommun skulle kunna tvingas betala för mångmiljonprojektet. Nu vill kommunstyrelsens arbetsutskott att bygg- och miljökontoret inleder ett separat planarbete om pirfrågan och en eventuell förlängning.

– Vilka krav på genomförande av planen som kan ställas på kommunen är en sådan fråga som vi vill ha utredd, säger kommunstyrelsens ordförande Jacob Spangenberg (C).

Varken han eller oppositionsrådet P-O Olsson (M) anser att det är rimligt att Östhammars kommun skulle använda ett antal miljoner kronor av skattebetalarnas pengar för en stenpir som endast används av båtlivet några veckor på sommaren.

– Men det är klart att om det finns privata intressenter som vill kommersialisera en sådan anläggning och det inte möter motstånd i Öregrund, då är det okej för mig, säger P-O Olsson.

Läs även:

Öregrundsbor och företagare vill trygga hamnen