Östhammar och Poti ska driva ett tvåårigt projekt som finansieras av Sida med 1,5 miljoner kronor. Det handlar om att bygga upp ett dagcenter för äldre i Poti, vilket saknas i dag. Ett dagcenter för funktionshindrade barn och ungdomar ska även förses med hjälpmedel och utbildningsprogram.

I ett pressmeddelande skriver Östhammars kommun att man i Georgien är framgångsrik i hur man involverar civilsamhället i omsorgen, vilket anses vara något som behöver utvecklas i Östhammar.

– Det är mycket glädjande att projektet beviljats. Vi har mycket vi kan lära av varandra och detta samarbete kan bidra till att utveckla kvalitén i omsorgsverksamheterna för äldre och funktionshindrade barn på båda håll, säger kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S).

Läs mer:

Utbyte som gett effekt i Poti

Östhammar vill fortsätta hjälpa Poti