Zara Järvström är rektor vid Bruksgymnasiet i Gimo. Hon är glad. Siffrorna för den första antagningen till höstterminen 2016 har nyligen kommit och de visar en kraftig ökning i antal sökande jämfört med förra året.

– Jag har jämfört antagningssiffrorna för de fem senaste åren och nu pekar allt kraftigt uppåt. Det känns otroligt positivt, säger hon.

I februari väljer eleverna i grundskolans årskurs 9 vilken gymnasieutbildning de vill gå till hösten. Tre månader senare, i maj, är det dags för omval och eleverna bekräftar då sitt tidigare val om de håller fast vid det. I annat fall söker de en annan utbildning.

Artikelbild

| Zara Järvström är rektor på Bruksgymnasiet i Gimo. Hon gläds åt den positiva trend som skolan nu kommit in i.

– Det är två parametrar, men det finns en till och den mäter vi i oktober. Då brukar elever som inte varit nöjda med sitt förstahandsval hunnit byta utbildning, säger Zara Järvström.

De första siffrorna ger en indikation åt vilket håll det pekar, men det brukar kunna vara ganska stor skillnad på dessa och de som sedan visas i oktober.

– Speciellt för en skola som vår. Den ligger i en liten kommun och många elever dras till den större staden Uppsala, men efter ett tag märker de att det är ganska jobbigt att pendla och söker sig hit i stället.

I februari förra året sökte 48 procent av de elever som gick i någon av kommunens grundskolor (Frösåkersskolan, Olandsskolan, Vallonskolan och Österbyskolan) till en gymnasieskola i Östhammars kommun. I år är motsvarande siffra 60 procent.

Forsmarks skola har procentuellt sett lika många sökande i år och för Wilhelm Haglunds skola är siffrorna också snarlika, så det är Bruksgymnasiet som står för ökningen. Förra året sökte 32 procent av kommunens grundskoleelever hit, i år 44 procent.

Vad beror den stora ökningen på, tror du?

– Det går trender i gymnasieval och till viss del är det kompisstyrt, men vi har också satsat på att nå ut till grundskolorna. Vi har visat oss mer och berättat om våra kompetenta lärare, vår jättefina skola och vår positiva stämning.

Zara Järvströms känsla är oerhört positiv nu och den känslan förstärks av att Skolinspektionen vid sin senaste tillsyn inte hade en enda anmärkning att komma med. Verksamheten ”utformas på ett sådant sätt att det främjar elevernas möjligheter att nå de nationella målen” står det i rapporten.

– Generellt sett är det svårt att komma igenom inspektionen utan anmärkningar vid en breddad tillsyn. Förra året var det bara tio gymnasieskolor i Sverige som gjorde det och här i Östhammars kommun är vi faktiskt den första kommunala skolan som klarat det, säger hon och fortsätter:

– Det är förstås bra betyg och en sporre för oss att fortsätta utveckla vår verksamhet. Helt enkelt skruva oss ett varv till.