Politikerna i nämnden begär en permanent ramutökning med 22 miljoner kronor och dessutom en tillfällig utökning med tio miljoner i år. Om man inte får grönt ljus kan det innebära att socialnämnden gör ett minusresultat i år på mer än 30 miljoner – eller ännu mer. Över 40 miljoner back pekar prognosen på just nu, men 10 miljoner ska sparas in.

– Det är absolut ett måste att få ner kostnaderna, vi måste göra allting så effektivt det bara går, säger socialchef Håkan Dahlqvist.

Underskottet hänger ihop med en rad faktorer. Bland annat personalkostnader inom äldreomsorg, verksamheten med ensamkommande, ökade kostnader för LSS och en kraftig ökning av barnärenden där placeringar i familjehem och på HVB-boenden för barn och unga utgör en stor utgiftspost.

– Antalet barnärenden har ökat med 50 procent på ett år, säger Håkan Dahlqvist.

Att verksamheten med ensamkommande ser ut att göra ett underskott kan tyckas märkligt med tanke på att betydligt färre ensamkommande placerats i kommunen i år än tidigare. Socialförvaltningens ekonomiska analys, som redovisats för nämnden, tar upp minskade intäkter jämför med budget som främsta förklaring: "Att intäkterna ser ut att bli mycket lägre än budgeterat beror på en turbulent situation kring åldersbedömningar, överflytt till Migrationsverket samt en osäkerhet kring vissa ersättningstyper i det nya ersättningssystemet."