UNT skrev häromdagen om SLU Aquas provfiske som visar att beståndet av gös minskat kraftigt i Galtfjärden utanför Hargshamn den senaste tioårsperioden. Sedan 2006 har inte en enda könsmogen hona fångats i provfisket och nu minskar även antalet unga gösar. Högt fisketryck är en bidragande orsak enligt forskarna, som lyfter fram både det kustnära yrkesfisket och fritidsfisket.

Öregrundsbon Jörgen Carlsson är också bekymrad över situationen. Han ägnar en hel del av sin fritid åt sportfiske och anser att problemet med överfiske inte handlar om sportfiskarna, som använder handredskap som kast- eller flugspö. I stället lyfter han fram fritidsfisket längs kusten och att det finns personer som lägger otillåtet stora nät, ibland under fredningsperioder då fisken leker.

– Jag har sett fiskare som lägger ut stora mängder nät så att man stänger av en hel fjärd, sedan skräms fisken in i näten med båt. Man måste tänka framåt. Ska vi inte ha någon fisk? undrar Jörgen Carlsson.

Artikelbild

| Catch and release. Sportfiskare i Hargshamn, vid Oktobergäddan tidigare i höst. Alla fiskar släpptes i efter mätning (catch and release-fiske). De sportfiskare som UNT talat med lyfter fram nätfisket som ett problem.

LÄS MER: Gösen minskar kraftigt längs kusten

Östhammarsbon Oliver Öst är en annan sportfiskare som menar att signalerna om högt fisketryck måste tas på allvar. I samband med fredningstid och innan honorna lagt sin rom bör man avhålla sig från fiske, säger Oliver Öst.

– Gös är kanske inte det som sportfiskare ägnar sig åt främst i de här vattnen, även om jag hört att det varit ganska bra förut. Vi har inte något riktigt sportfiske efter gös alls. Det är nog mest fritidsfiskare som kanske tar upp en onödig mängd fisk på nät.

Han har vid några tillfällen fått ta reda på omärkta fiskenät och ryssjor som spolats upp på land vid vasskanten. Sannolikt handlar det om "svartfiske" där någon lagt ut nät men inte betalat fiskekort.

– Det finns de som lägger i nät och hoppas att ingen ser när de tar upp dem. Det har hänt på våren när isen gått att vi fått plocka upp en del som legat gömt, säger Oliver Öst.

LÄS MER: Torsken minskar i Ålands hav

Forskaren Örjan Östman vid SLU Aqua som har verksamhet vid Kustlaboratoriet i Öregrund säger till UNT att det förekommer ganska mycket nätläggning i Östhammarsfjärdarna. Hur det är med "svartfiske" har han ingen uppfattning om.

– Problemet med tjuvfiske är att det inte rapporteras. Men jag tror nog att det är ganska begränsat. De som har fiskerätten brukar ha ganska bra koll på att de som lägger nät inte är obehöriga.

Örjan Östman vill inte peka ut någon grupp av fiskare som mer skyldig till minskningen av gös, och påpekar att förändringar av miljön och vattenkvaliteten också kan ha inverkan.

– Alla som fiskar gös bidrar. Men det förekommer absolut nätfiske på gös och det vore önskvärt om olika fiskevårdsområden pratar sig samman om gemensamma åtgärder och regler för fredning, både när det gäller lektidsförbud och kanske också om minsta tillåtna maskstorlek på näten.