Östhammars reumatikerförening med 250 medlemmar har tidigare kunnat utnyttja varmvattenbassängen för träning. Många av dem har rollator eller käpp, och behöver vara i varmt vatten för att kunna utföra träningsrörelserna. Men sedan i september i fjol har det varit stopp vid Vårdcentrums (Region Uppsalas) bassäng.

– Det är inte roligt. Vi är många som behöver bassängen för träning, säger Kerstin Broberg som i sommar kunnat utnyttja Alundabadets uppvärmda utomhusbassäng.

– I höst ska jag försöka åka till simhallen i Gimo. Men det är inte samma värme där.

Artikelbild

| Bassängen vid Östhammars vårdcentrum har varit stängd i ett år. Att få tillräckligt med tider för träning i bassängen som finns vid Frösåkershallen (bilden) har varit svårt för reumatikerföreningen.

Vid kommunens bassäng i Frösåkershallen är det 34 grader på helgen, men där får långtifrån alla plats. IngaBrita Ellström, som ingår i föreningens styrelse, säger att man tidigare haft runt tio grupper som tränat vid Östhammars vårdcentrum.

– Alla har ont och det är jätteskönt att vara i vattnet. Många berörs av det här, inte bara våra medlemmar.

Vårdstyrelsen i Region Uppsala hyr lokalen av Region Uppsalas fastighet och service.

– Det är väldigt olyckligt att bassängen varit stängd så länge, säger Malena Ranch (MP) som är vårdstyrelsens ordförande.

Har ni missat frågan?

– Vi hyr lokalen av fastighets- och servicenämnden, och tjänstemännen har haft koll och jobbat med det här. De har satt igång en utredning om vad som behöver göras.

Hur ser du på bassängens framtid?

– Vi har avsatt pengar i vår budget för hyran. Bassängen utnyttjas inte så mycket av primärvårdens patienter, utan hyrs även ut externt. Men den gör stor skillnad för vissa grupper som behöver bassängen för att ta hand om kroppen. För många av dem innebär träningen också mindre behov av att söka vård, plus att man ska kunna må så bra som möjligt även om man har en kronisk sjukdom eller funktionsnedsättning. Det är en viktig livskvalitetsfaktor.

Anna-Karin Klomp (KD) är andre vice ordförande i vårdstyrelsen. Hon menar att bassängen behövs, och tycker att det är konstigt att politikerna inte fått någon redovisning om den långvariga stängningen.

– Det handlar om investeringsbehov i de lokaler vi använder, men frågan om bassängen har aldrig varit uppe.

Förvaltningsdirektör Thomas Thunblom vid Fastighet och service på Region Uppsala säger till UNT att man inte glömt bort bassängen, men att den är tekniskt uttjänt och att det hittills inte gått att prioritera den kostsamma renovering som krävs.

– Enligt den förstudie som finns skulle det kosta 4-4,5 miljoner kronor. Vi får se om vi kan åstadkomma det i höst, annars får vi avvakta och se vad vårens investeringsbudget räcker till. Myndighetsåtgärder och sådant som är kopplat till lagkrav måste vi prioritera först.