Kommunstyrelsens arbetsutskott har haft frågan uppe. Om fullmäktige klubbar igenom beslutet innebär det att Östhammars kommun äger 89 procent av aktierna i hamnbolaget.

– Köpet är inte direkt resultatpåverkande eftersom det handlar om en investering i finansiell verksamhet. Vi vill ha kontroll över vilka som är delägare, säger Jacob Spangenberg (C).