Hos Tierps kommun har problemet påverkat den kommunala verksamheten och bland annat har hemsidan med medborgarinformation legat nere under stora delar av tisdagen. Vid lunchtid på tisdagen uppgav man hos Tierps kommun att verksamheten fungerade till viss del igen då man styrt om datatrafiken via sina reservservrar som är placerade i Älvkarleby.

Enligt Lidén Datas kundtjänst så ska man ha problem med sina fibernät i Tierp, Östhammar samt i delar av Sala kommun. Vidare förklarade man hos Lidén Data att tekniker jobbar med att hitta felen.