På äldreboendet Lärkbacken i Gimo har flera anställda sagt upp sig i år. Mia Rönnblad är en av dem. Hon talar om bristande chefskap, sjukskrivningar som ökat och omsorgspersonal som "mår skit". UNT har även tagit del av mejl från andra anställda som stärker bilden av missnöje på Lärkbacken och chefer som inte visar att de bryr sig om personalen.

– Jag älskar att arbeta inom vården och att pyssla om människor. Men jag orkade inte längre, jag kan inte längre stå för den vård vi ger. Vi är människor och inga maskiner, skriver Mia Rönnblad i ett sms.

Också inom hemtjänsten i kommunen har personal sagt upp sig i vinter. Torgny Bohlin är ordförande i fackförbundet Kommunal, och han lyfter fram organisationsförändringar och nedskärningar som bidragande orsaker. Personal har tvingats jobba på flera arbetsställen och fått ta obekväma arbetspass. Dessutom är det i regel jobb varannan helg som gäller.

– Många omorganisationer har slitit ganska hårt på personalen. Trivs man med lön, arbetsledning och arbetskamrater stannar man nog kvar, så jag tror självklart att det finns ett missnöje i grunden.

Höga sjukskrivningstal ihop med stor vikariebrist gör inte saken lättare, menar Torgny Bohlin.

– Det har varit väldigt hög sjukfrånvaro på vissa ställen, jag tror att det ligger på tio procent. Har man otur kan tre av tio personer vara borta samma dag och det skapar jätteproblem när det inte finns folk att få tag på.

Vård- och omsorgschef Carina Kumlin säger till UNT att hon är väl medveten om att det finns ett missnöje. Hon kopplar det till organisationsförändringarna och säger att man kommer att ha en nära dialog med medarbetarna, och även följa att vården sker så säkert som möjligt.

– Jag är angelägen om att fånga upp det här. Sammantaget är det så att vi har ett tufft ekonomiskt läge och ser över scheman, som vi lägger utifrån den enskilde brukarens behov. Men det är inte frågan om att vi drar ned till en för låg nivå, det här är jämförbart med andra kommuner.

Hon menar att cheferna inom vård och omsorg gör vad de kan för att verksamheterna ska fungera.

– Vi känner ett stort förtroende för dem. Våra chefer har väldigt många medarbetare under sig, och jag vill att det ska vara ett nära chefskap där det är lätt att nå sin chef. Därför har vi också anställt fler chefer, så långt det går.

Huvudskyddsombudet Kristina Woxdal-Pihl vid Kommunal säger att hon förstått det som att sju personer slutat vid Lärkbacken i år.

– Jag tror att man har nått en gräns där man känner att man inte räcker till längre. Det behövs fler händer. Vårdbehovet har blivit tyngre på alla äldreboenden, många äldre som kommer dit är i sämre kondition nu jämfört med hur läget var för några år sedan.