Sverigedemokraterna har länge haft problem att fylla stolarna i kommunens högsta beslutande organ (se fakta). När fullmäktige i slutet av mars skulle behandla en motion från SD:s Peter Brandt och Martin Wahlsten som beretts av kommunstyrelsen fanns ingen av dem där. Fullmäktige avslog motionen utan någon debatt. UNT har i mer än en vecka sökt partiets gruppledare Martin Wahlsten, som valt att svara enbart via sms.

– Jag behövde jobba några timmar extra på bygget. Det var därför jag inte kunde vara med på kommunfullmäktige tyvärr.

Martin Wahlsten förklarar att han jobbar med markarbeten i Uppsala.

Artikelbild

| När UNT gjorde en granskning i början av år 2017 visade det sig att SD hade högst frånvaro av samtliga partier i Östhammars fullmäktige åren 2015 och 2016. I dagarna begärde UNT ut protokoll från kommunen som visar att SD:s närvaro blivit ännu lägre sedan dess.

– Ibland är det svårt att lämna jobbet för att inte skapa hinder för andra hantverkare eller mina medarbetare.

Varför har SD så låg närvaro i fullmäktige?

– Olyckligt nog så hann jag inte med att delta denna gång. Tyvärr så har resterande i gruppen flyttat från kommunen, eller så har de slutat med politiken. Men vi har 14 personer på vår lista till det kommande valet i kommunfullmäktige, vilket är det dubbla från valet 2014.

Kommunalrådet Margareta Widén Berggren (S) beklagar att ingen från SD fanns på plats när den motion som partiet skrivit skulle behandlas.

– Det är väl tråkigt när man skrivit en motion och ser på dagordningen att den kommer upp, om ingen från partiet kommer. SD har ändå fem stolar, och även om det är flera som har slutat och man inte har några ersättare tycker jag att åtminstone någon borde komma. Man borde känna lite partiansvar.

Själva SD-motionen handlade om "förtur för nyanlända i den kommunala bostadskön". Motionen avslogs i sin helhet av fullmäktige. I svaret som undertecknats av Margareta Widén Berggren (S) och Jacob Spangenberg (C) skriver partiföreträdarna att Östhammarshem år 2017 hyrt ut 23 lägenheter till kommunen, som i sin tur hyrt ut till kommunmottagna. Man hänvisar till lagstiftning och påpekar att nyanlända som får lägenhet informeras om vikten av att sköta hyresbetalning för att kunna få ett långsiktigt kontrakt.

– Någon förtur får de i princip inte. Ofta handlar det om tillfälliga lösningar och blockhus till studentboenden som inte används, där det inte heller finns någon efterfrågan i bostadskön, säger Margareta Widén Berggren.

Martin Wahlsten säger i ett SMS att hans parti kommer att fortsätta driva frågan, och att han kan garantera att Sverigedemokraterna kommer att ha betydligt bättre närvaro efter valet 2018.

– Jag ser väldigt positivt på den kommande mandatperioden vi har framför oss.