I februari i fjol inkom en anmälan till bygg- och miljöförvaltningen i Östhammars kommun från en fastighetsägare. Det handlar om icke planlagd mark i kommunens norra del. Bygg- och miljöförvaltningen konstaterade vid tillsynsbesök i april att en carport uppförts 0,1 meter från grannfastighetsägarens mark utan erforderligt bygglov.

Carporten som byggdes år 2011 uppfyller inte kraven på en god helhetsverkan, anser bygg- och miljönämnden med hänvisning till plan- och bygglagen.

Fastighetsägaren har i yttranden lämnat förklaringar och inkommit med kompletteringar. Den nu klagande grannen ska ha varit informerad och även hjälpt till med traktor att bereda marken för carporten.

– På hans sida om gränsen finns en bäckravin som det är omöjligt att bygga på. Det tråkiga är att den här grannen backat från vad han lovat, men det finns inga papper, säger fastighetsägaren till UNT.

Beslutet var enhälligt, säger Tomas Bendiksen (S) som är ordförande i bygg- och miljönämnden. Att skogsmark eller en bäckravin gränsar till den avstyckade fastigheten saknar betydelse.

– Det är samma förutsättningar. Jag har inga grannar, men det finns andra markägare runt omkring mig så jag kan inte bygga till min yttre tomtgräns utan att fråga markägaren intill om lov.

Bygg- och miljönämnden har beslutat att fastighetsägaren ska vidta rättelse genom att riva carporten senast 30 april i år. Fastighetsägaren medger att bygglov saknats, men anser att kommunen hanterat ärendet fel och tänker överklaga beslutet.