Vid månadsskiftet maj-juni lägger Nordea ner sitt bankkontor i Alunda och nu står det klart att Swedbank gör detsamma. Den 30 september är sista dagen det finns en bank på orten.

– Vårt beslut har ingenting att göra med Nordeas, det är en ren tillfällighet att vi stänger kontoren så nära inpå varandra, säger Anders Ahlgren.

Han är kontorschef för Swedbank i Östhammars kommun, som när Alunda stänger finns representerade i Östhammar och Österbybruk.

– Vi har en längre tid märkt en minskad efterfrågan på personlig service och i Alunda är det speciellt tydligt. Vi har i genomsnitt sju eller åtta besökare om dagen där och då är det inte försvarbart att hålla öppet, säger Anders Ahlgren och fortsätter:

– Alunda är en pendlingsort och bankärenden gör våra kunder då på annan ort, i de fall de behöver besöka ett kontor.