På onsdagskvällen har Telia bjudit in till öppet hus vid församlingshemmet på Gräsö för att svara på frågor och berätta om bolagets fibererbjudanden. En person som tänker vara på plats är Gräsöbon Matts Eriksson, som i många år varit ideellt engagerad i den lokala fibergruppen.

– För vår del är det viktiga att det kommer fiber till Gräsö och att det kommer till hela socknen, även till Örskär och öarna söder om Gräsö. Sedan har inte vi mandat att diktera villkor, men det vi arbetar för är att villkoren ska vara lika över hela området.

Runt 750 fastighetsägare på Gräsö har tecknat avtal med IP-Only. I februari kom besked att någon tidplan för projektet inte längre finns, bland annat eftersom det varit svårt att hitta någon totalentreprenör för grävning på den steniga ön. Många kunder tecknade sina avtal med IP-Only för två år sedan. Det gör att de har rätt att säga upp avtalen utan kostnad – så länga inga grävningar kommit igång.

– Vi är naturligtvis frustrerade över att det inte hänt något. Men vårt mål är fiber på lika villkor, då gör det inte oss något vilka det är som bygger. Men Telia har inte tagit något byggbeslut ännu, säger Matts Eriksson.

Frågan är om IP Only tänker gå vidare på Gräsö. UNT har varit i kontakt med Niclas Karnhill som är ansvarig för press- och samhällskontakter på bolaget:

– Det här ett område med svårbearbetad terräng som det är svårt att bygga fiber på. Av respekt för våra kunder vill vi prata med dem först, och ge klar och tydlig information när det finns ett beslut. Det kan komma den här veckan.

Inger Gunterberg på Telias presstjänst säger till UNT att bolagets tidplan innebär byggstart och fiberleverans i år, samt att erbjudandet även gäller Örskär och småöarna söder om Gräsö.