Simhallen kan öppna för besökare redan under jullovet, enligt planerna. En formell invigning sker dock inte förrän 8 januari.

Simhallen stängdes i juni år 2015 efter att en konsultrapport lyft fram arbetsmiljöbrister och betongskador. Dessutom ansågs reningsanläggningen ålderdomlig. Renoveringsarbetet inleddes i slutet av år 2016 efter en utdragen upphandlingsprocess.

Östhammars kommun har avsatt 25 miljoner kronor för renoveringen som är tänkt att förlänga simhallens liv med 10 till 15 år.