Två grävarbetare jobbar för högtryck med att rensa den inre hamnbassängen, på uppdrag av Östhammars kommun. Arbetet sker från en pråm vid kajen och skopan sänks ned i vattnet med ett plask. Efter att ha grävt runt på botten kommer skopan upp igen, drypande av vatten och med ännu en stenbumling bärgad.

Planen var ursprungligen att muddra för att öka medeldjupet från dagens 1,4 meter till närmare 1,9 meter. Men det föll på att det skulle kosta för mycket med deponeringen.

– Prover visade att det fanns gamla båtgifter och allt möjligt i sedimenten, så det skulle bli ganska dyrt. I stället bestämde vi att vi tar bort alla stenar som vi känner till, så kan man ändå nyttja den inre hamnen till mindre snurrbåtar som inte går så djupt, säger Lasse Karlsson som är gatu- och fastighetschef på tekniska kontoret.

Artikelbild

| Stenbumlingar lyfts från botten vid inloppet till Östhammmars hamnbassäng, till båtfolkets fromma.

Arbetet beräknas pågå i några dagar till. Bland annat återstår att spränga ned mycket stora stenar och få bort en gammal stenkista som gömmer sig under ytan vid en röd prick nära farleden.

– Det är många båtar som gått på här, säger Lasse Karlsson.

Projektet med stenrensningen ingår i en satsning där Östhammars kommun ger hela gästhamnen och kajen vid Sjötorget ett lyft.

– Vi kommer att snygga till nedanför Marinan mot klapphuset också, och anlägga en liten sandstrand vid bryggan. Det blir centrumnära bad, säger Lasse Karlsson som hoppas att satsningen ska göra Sjötorget mer attraktivt och på sikt ge fler båtbesök i gästhamnen.